Sivil Toplum Diyaloğu
Doğu ve Güneydoğu Kalkınma Ajansları Gelişiyor Projesi

Kalkınma programlarının etki değerlendirmesi için hazırlanan kitabımız yayımlandı

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından  ortaklaşa finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı (www.siviltoplumdiyalogu.org) kapsamında yürütülmekte olan  “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Ajansları Gelişiyor Projesi” adlı projemizin Kalkınma Programlarının Değerlendirmesinde Etki Analizi Yöntemleri ve Türkiye’de Uygulamalar kitabı yayımlandı. 

 

Kitap, bir referans kaynak olarak hem teorik yaklaşımları hem de Türkiye ile ilgili uygulamalı çalışmaları derleyerek, bu bağlamda konuyla ilgili ilk Türkçe kaynak olma özelliğiyle basıma hazırlanmıştır. Kitaptaki ilk bölüm teorik açıdan etki değerlendirme yöntemlerine yer vermektedir. Kitabın ikinci bölümünde bu yöntemlerin her birinin Türkiye’yi konu alan bir uygulaması akademisyenlerimiz tarafından kendi uzmanlık konuları çerçevesinde anlatılmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise büyük verinin sosyal bilimlerde kullanımı tartışılmış ve gelecekte sosyal bilimlerde bu konuda yapılacak uygulamalarla ilgili bilgi verilmiştir.

 

Bu kitabın Türkiye’de politika yapıcılar ve uzmanlar için bir kaynak işlevi görmesini ve bu yolla kalkınma ajanslarının yanı sıra çok çeşitli bakanlıklarda, belediyelerde ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışan uzmanlara etki değerlendirme yöntemlerinin kullanımı konusunda yön göstermesini diliyoruz.

 

Kitaba ulaşmak için tıklayınız