Sivil Toplum Diyaloğu
Doğu ve Güneydoğu Kalkınma Ajansları Gelişiyor Projesi

Sivil Toplum Diyaloğu Programı nedir?

Sivil Toplum Diyaloğu Programı hakkında

Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirilmiştir.

Program, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumludur. Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın sözleşme makamıdır.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıracak, karşılıklı anlayışı güçlendirecek ve bilgi ve deneyim aktarımına imkan sağlayacak birçok farklı alanda yaklaşık 350 proje ile 600’ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa Türkiye ve AB üye ülkelerinde geniş bir coğrafyada gerçekleştirilen yüzlerce ortak çalışma ve etkinliğe sahne olmuştur. Programın bugüne kadar gerçekleşen dönemlerinde diyalog projelerine yaklaşık 42,5 milyon Avro destek sağlanmıştır.

Yeni Dönem (2015-2016)

Sivil Toplum Diyaloğu programının 4. ayağını oluşturacak bu dönemde çevre; enerji; tüketicinin ve sağlığın korunması; adalet, özgürlük ve güvenlik; iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi; bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu; işletme ve sanayi politikası; tarım ve balıkçılık ile eğitim başlıklarından oluşan toplam dokuz politika alanında 80 ortaklık projesine yaklaşık 11 milyon Avro hibe desteği sağlanmaktadır.

Üçüncü Dönem (2014-2015)

Programın 3. dönemi, medya ve siyasi kriterler alanında çalışan Türkiye ve AB’den sivil toplum kuruluşlarının ortaklık projelerine sahne olmuştur. Avrupa Birliği, değerleri ve AB üyeliğinin ülkemize ve Birliğe kazandıracakları konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesinde etkin rol oynayacak medya kuruluşları tarafından geliştirilen 16 diyalog projesine, 2,1 milyon Avro hibe desteği sağlanmıştır. AB’ye üyelik sürecinde hayata geçirilen reformlar ve sonuçlarının daha iyi anlaşılması ve bu reformların sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilmesini desteklemek üzere, insan hakları; ayrımcılıkla mücadele ve demokrasi ile hukukun üstünlüğü öncelik alanlarında geliştirilen 39 ortaklık projesine yaklaşık 4.9 milyon Avro hibe sağlanmıştır. 

(Üçüncü dönem projelerini ve hikayelerini okumak için buraya tıklayınız)

Diyaloğun 3. döneminde ayrıca Türkiye-AB ilişkilerinde toplumların birbirine yönelik algılarının iyileştirilmesi ve karşılıklı anlayışın artırılmasında etkin rol oynayan aktörleri bir araya getiren bir dizi çalışma gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında; medya, sivil toplum kuruluşları ve katılım sürecinin birincil aktörleri olan kamu kurumları arasında sağlam bir iletişim ağı kurulmasına destek olmak için 6 ilde  “Diyalog Seminerleri” düzenlenmiştir.

Daha detaylı bilgi için: http://siviltoplumdiyalogu.org/diyalog-seminerleri/ 

İkinci Dönem (2010-2012)

Kültür-Sanat ve Tarım-Balıkçılık temalarında uygulanan programın 2. ayağında, 41 ortaklık projesine 5 milyon Avro'nun üzerinde destek sağlanırken, farklı temalarda geliştirilen küçük ölçekli etkinliklere de 300 bin Avro'ya yakın kaynak aktarılmıştır. Kurulan 160 ortaklık, AB ve Türkiye arasında sivil toplum diyaloğunu daha da güçlendirmiştir.

(İkinci dönem projelerini ve hikayelerini okumak için buraya tıklayınız)

Birinci Dönem (2008-2009)

Belediyeler, meslek örgütleri, üniversiteler ve gençlik örgütleri gibi AB ile Türkiye arasındaki diyalogda önemli etkiye sahip aktörlerin Avrupalı ortaklarıyla birlikte geliştirdiği 119 projeye toplam 19,3 milyon Avro destek sağlanmıştır. Bu süreçte Türkiye’den ve 21 üye ve aday ülkeden 153 sivil toplum ortaklığı kurulmuştur.

(Birinci dönem projelerini ve hikayelerini okumak için buraya tıklayınız)

Program ve program kapsamında uygulanan projeler hakkında en güncel ve detaylı bilgiler için Program web sitesini ziyaret edebilirsiniz:

http://www.siviltoplumdiyalogu.org/

 

Şubat 2016