Sivil Toplum Diyaloğu
Doğu ve Güneydoğu Kalkınma Ajansları Gelişiyor Projesi

Doğu ve Güneydoğu Kalkınma Ajansları Etki Değerlendirme Projesi desteklenmeye hak kazandı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu IV Programı'nın “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” kategorisinde başvurusunu yaptığı “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Ajansları için Karşıt Gerçeklik Etki Değerlendirme Metotlarında Kapasite Geliştirme Projesi” desteklenmeye hak kazandı.


Yaklaşık 170 bin avroluk proje bütçesiyle kalkınma ajanslarında nicel etki değerlendirme yöntemleri konusunda bilgi sahibi personel sayısının ve kapasitelerinin artırılması, etki değerlendirme yöntemleri kaynakçasının zenginleştirilmesi ve yeni yöntemlere hakim değerlendirici ve izleyici uzmanlar ağının oluşturulması hedefleniyor.

Daha çok Avrupa Birliği fonu çekmeliyiz
Sivil Toplum Diyaloğu Programı'nın Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden kuruluşların, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildiğini ifade eden Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar Demirci, projede 6 kalkınma ajansının Londra merkezli Institute for Fiscal Studies (Mali Çalışmalar Enstitüsü) adlı kuruluşla bir arada yer almasının ve bu projenin yakın gelecekteki kalkınma programlarında bir referans kitabı olarak kullanılabilecek somut bir çıktısının olmasının çok önemli olduğunu belirtti. Demirci, “Bütçemizin %90’ını bu programdan hibe olarak aldık. Yakın zamanda, farklı fonlardan, özellikle Avrupa Birliği fonlarından bölgemize daha çok kaynak çekmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Etki değerlendirmeyle daha sağlıklı kararlar
Etki değerlendirme çalışmaları sonucunda elde edilecek bulgular sayesinde daha sağlıklı destek ve hibe kararlarının verilebileceğinin altını çizen Demirci, 10. Kalkınma Planı’nda da bu gerekliliğinin vurgulandığına dikkat çekti. “2014 yılı Kasım ayında DAKA olarak bu alanda Kalkınma Analitiği Derneği ile bu çalışmaların temelini atmıştık. Projenin uygulanmasıyla, 12 aylık bir çalışmayla çarpan etkilerinin daha fazla olacağı kanaatindeyim.” dedi.

Şubat 2016