Sivil Toplum Diyaloğu
Doğu ve Güneydoğu Kalkınma Ajansları Gelişiyor Projesi

Mardin etki değerlendirme eğitimi yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu 4 Hibe Programı "Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu" bileşeni kapsamında uygulanmakta olan "Karşıt Gerçeklik Etki Değerlendirme Metotlarında Kapasite Geliştirme Projesi"nin etki değerlendirme son yurt içi eğitimi Erzurum ve Trabzon'un ardından Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ev sahipliğinde 06-07 Haziran 2016 tarihlerinde Mardin'de gerçekleştirildi. 

Proje ortağı Kalkınma Analitiği Derneği tarafından 2 gün, 8 modül halinde verilen eğitimlere proje paydaşları Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 26 personel katılım sağladı. 

Proje kapsamında bundan sonra Erzurum, Trabzon ve Mardin'deki eğitimlere katılan Ajans personeli arasından 21 kişilik bir gruba Londra merkezli diğer proje ortağı Institute for Fiscal Studies (IFS) tarafından 11-15 Temmuz 2016 tarihlerinde Londra'da daha kapsamlı bir etki değerlendirme eğitimi verilecek.

Yurt içi ve yurt dışı eğitimlerin tamamlanmasını takiben, tüm Kalkınma Ajansları ve diğer kamu kurumları için rehber niteliğinde bir etki değerlendirme başvuru el kitabının hazırlanması, ilgili kurumlara dağıtılması ve elektronik versiyonunun yayımlanması planlanmakta ve Kalkınma Ajansları tarafından daha önce yürütülmüş olan hibe programları için kapsamlı bir etki değerlendirme çalışmasının tasarlanması öngörülmektedir.  

 

Haziran 2016