Sivil Toplum Diyaloğu
Doğu ve Güneydoğu Kalkınma Ajansları Gelişiyor Projesi

Erzurum etki değerlendirme eğitimi yapıldı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA)'nın Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı "Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu" bileşeninde uygulamakta olduğu "Doğu ve Güneydoğu Kalkınma Ajansları için Karşıt Gerçeklik Etki Değerlendirme Metotlarında Kapasite Geliştirme Projesi" kapsamında, etki analizi eğitim toplantılarının ilki, 30-31 Mayıs 2016 tarihlerinde Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)'nın ev sahipliğinde Erzurum'da düzenlendi.

Proje paydaşları Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) personelinin yanı sıra Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DAP İdaresi) Başkanlığı, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) personelinden oluşan 20 katılımcıya proje ortağı Kalkınma Analitiği Derneği tarafından 2 gün, 8 modülden oluşan etki analizi eğitimleri verildi.

Proje kapsamında Erzurum'un ardından 02-03 Haziran 2016 tarihlerinde Trabzon'da ve 06-07 Haziran 2016 tarihlerinde Mardin'de düzenlenecek eğitimlerden sonra, eğitimlere katılan Ajans personeli arasından 21 kişilik gruba Londra merkezli diğer proje ortağı Institute for Fiscal Studies (IFS) tarafından 11-15 Temmuz 2016 tarihlerinde Londra'da daha kapsamlı bir etki değerlendirme eğitimi verilecek.

Yurt içi ve yurt dışı eğitimlerin tamamlanmasını takiben, tüm Kalkınma Ajansları ve diğer kamu kurumları için rehber niteliğinde bir etki değerlendirme başvuru el kitabının hazırlanması, ilgili kurumlara dağıtılması ve elektronik versiyonunun yayımlanması planlanmakta ve Kalkınma Ajansları tarafından daha önce yürütülmüş olan hibe programları için kapsamlı bir etki değerlendirme çalışmasının tasarlanması öngörülüyor.   

 

Mayıs 2016