Sivil Toplum Diyaloğu
Doğu ve Güneydoğu Kalkınma Ajansları Gelişiyor Projesi

Trabzon etki değerlendirme eğitimi yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu 4 Hibe Programı "Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu" bileşeni kapsamında uygulanmakta olan "Karşıt Gerçeklik Etki Değerlendirme Metotlarında Kapasite Geliştirme Projesi"nin etki değerlendirme ikinci yurt içi eğitimi Erzurum'un ardından Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ev sahipliğinde 02-03 Haziran 2016 tarihlerinde Trabzon'da gerçekleştirildi. 

Proje ortağı Kalkınma Analitiği Derneği tarafından 2 gün, 8 modül halinde verilen eğitimlere Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA)'dan 22 personel katılım sağladı. 

Proje kapsamında Trabzon'un ardından 06-07 Haziran 2016 tarihlerinde Mardin'de düzenlenecek eğitimlerden sonra, Erzurum, Trabzon ve Mardin'deki eğitimlere katılan Ajans personeli arasından 21 kişilik bir gruba Londra merkezli diğer proje ortağı Institute for Fiscal Studies (IFS) tarafından 11-15 Temmuz 2016 tarihlerinde Londra'da daha kapsamlı bir etki değerlendirme eğitimi verilecek.

Yurt içi ve yurt dışı eğitimlerin tamamlanmasını takiben, tüm Kalkınma Ajansları ve diğer kamu kurumları için rehber niteliğinde bir etki değerlendirme başvuru el kitabının hazırlanması, ilgili kurumlara dağıtılması ve elektronik versiyonunun yayımlanması planlanmakta ve Kalkınma Ajansları tarafından daha önce yürütülmüş olan hibe programları için kapsamlı bir etki değerlendirme çalışmasının tasarlanması öngörülmektedir.  

 

Haziran 2016