Sivil Toplum Diyaloğu
Doğu ve Güneydoğu Kalkınma Ajansları Gelişiyor Projesi

Doğu ve güneydoğu kalkınma ajansları Londra'da!

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu IV Hibe Programı çerçevesinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Kalkınma Analitiği Derneği ve İngiliz Institute for Fiscal Studies (IFS) tarafından uygulanan “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Ajansları için Karşıt Gerçeklik Etki Değerlendirme Metotlarında Kapasite Geliştirme Projesi”  kapsamında, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Serhat Kalkınma Ajansı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Analitiği Derneği çalışanları, yurt içi etki değerlendirme eğitimlerinden sonra rotalarını Londra’ya çevirdi.
 
Toplam 6 kalkınma ajansından ve Kalkınma Analitiği Derneği’nden 24 kişinin katıldığı, Londra’da düzenlenen 5 günlük ileri düzey etki değerlendirme eğitimleri, 11-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında başarıyla tamamlandı.
 
Proje kapsamında 5 gün süren eğitimler sırasında niteliksel ve niceliksel etki değerlendirme yöntemleri üzerinde duruldu. Birinci gün Oxfam’dan Claire  Hutchings ve Oxford Policy Management’tan Andrew Kardan tarafından verilen niteliksel yöntemlerin işlendiği modülleri takiben diğer 4 gün boyunca Institute for Fiscal Studies (IFS)’den Dr. Barbara Sianesi, Dr. Bet Caeyers ve Dr. Britta Augsburg tarafından verilen eğitimlerde ağırlıklı olarak niceliksel etki değerlendirme yöntemleri işlendi.
 
Projenin bundan sonraki bölümünde, etki değerlendirme konusunda kamu kurumları için bir etki değerlendirme el kitabı hazırlanacak. Ayrıca kalkınma ajanslarının halihazırdaki projelerinin değerlendirilmesine yönelik bir etki değerlendirme çalışması planı üzerinde çalışılacak.

 

Temmuz 2016