Sivil Toplum Diyaloğu
Doğu ve Güneydoğu Kalkınma Ajansları Gelişiyor Projesi

Kalkınma ajansları istişare toplantısı yapıldı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA)’nın Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” bileşeninde uygulamakta olduğu “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Ajansları için Karşıt Gerçeklik Etki Değerlendirme Metotlarında Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında, projenin iştirakçileri Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)’dan temsilcilerin katılımıyla Van’da bir istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıda projede gelinen aşama, gerçekleştirilecek faaliyetler ve bu kapsamda Ajanslar arası işbirliği ve organizasyon konuları görüşüldü. Toplantıya katılan DAKA Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar DEMİRCİ, proje kapsamında yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek etki değerlendirme eğitimleri ile Ajanslarda etki değerlendirme konusunda önemli bir kapasitenin oluşacağını, mali destek programları ile verilen desteklerin daha iyi değerlendirilebileceğini, hangi Ajansın hangi işi daha iyi yapabileceğinin ortaya çıkacağını ve kaynakların daha verimli kullanılabileceğini ifade etti.
 
Proje kapsamında, 30-31 Mayıs 2016 tarihlerinde Erzurum’da KUDAKA ev sahipliğinde KUDAKA ve SERKA personeline; 2-3 Haziran 2016 tarihlerinde Trabzon’da DOKA ev sahipliğinde DOKA ve DAKA personeline; 6-7 Haziran 2016 tarihlerinde Mardin’de DİKA ev sahipliğinde DİKA ve Karacadağ Kalkınma Ajansı personeline proje ortağı İstanbul merkezli Kalkınma Analitiği Derneği tarafından 2 günlük, 8 modülden oluşan etki değerlendirme eğitimi verilecek.
 
Yurt içi eğitimlerden sonra, eğitimlere katılan Ajans personeli arasından 21 kişi Londra merkezli diğer proje ortağı Institute for Fiscal Studies (IFS) tarafından 11-15 Temmuz 2016 tarihlerinde Londra’da verilecek daha kapsamlı bir etki değerlendirme eğitimi alacak.
 
Yurt içi ve yurt dışı eğitimlerin tamamlanmasını takiben, tüm kalkınma ajansları ve diğer kamu kurumları için rehber niteliğinde bir etki değerlendirme başvuru el kitabının hazırlanması, ilgili kurumlara dağıtılması ve elektronik versiyonunun yayımlanması planlanmakta ve kalkınma ajansları tarafından daha önce yürütülmüş olan hibe programları için kapsamlı bir etki değerlendirme çalışmasının tasarlanması öngörülmektedir.
 
Yaklaşık 170 bin Avro bütçeli projenin bütçesinin % 88,5'i Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı kapsamında hibe olarak karşılanmaktadır.

 

Nisan 2016